Müşrik'in arkasında namaz kılmak

(Bölümün numarası 7; Page No. 356)  Müşrik'in arkasında namaz kılmak (4299) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Çoğunluğu müslüman olan bir köyde yaşıyorum. Fakat onlar, musibet anında Allah'tan başkasına dua ediyorlar. Bu topluluk, enbiya, evliya, şehidler ve salihlerin Allah'a yaklaştırdıklarını ve bizim isyankar olduğumuzu iddia ediyorlar ve buna inanıyorlar. Böylece evliya, şehidler ve salihleri vesile kılmaksızın Allah'tan istemeye ehil ve müstehak değiliz. Bu topluluk, evliyanın bizi Allah'a yaklaştırdıklarına ve öldükten sonra bizim dualarımızı işittikerine ve Allah katında bize şefaat edeceklerine inanyorlar. Yine bunlar, kafirlerin mabedlerinde düzenledikleri gibi, salihlerin kabirlerinde tören düzenliyorlar ve ona nezir diyorlar. Mahallemde selef akidesine inanan benden başka kimse yoktur ve köyümde selef akidesinde tek başınayım. Onları selef akidesine her davet edişimde bana şöyle cevap veriyorlar: "Sen bid'atçısın ve -Müceddid Şeyh Muhammed b.Abdülvahhab'a (Allah ona rahmet etsin) nisbetle- sen vahhabisin." Bu topluluğun inançları böyle olunca, zaruret olursa onların arkasında namaz kılmak ve onlara uymak caiz midir, değil midir? Yoksa bu durumda münferid olarak kılmak daha mı efdaldir? Onların kestikleri yenilir mi, yoksa yenilmez mi?


(Bölümün numarası 7; Page No. 357) Cevap 1: Kim söylediğin gibi ise, onun arkasında namaz caiz değildir ve yapmış olsan bile sahih değildir. Çünkü onun ameli, İslam dininden çıkaran bir şirktir ve kestiği de yenilmez, çünkü o müşriktir. Zira bu konuda şeri deliller vardır ve Allah'tan seni hak üzere daim kılmasını ve onların sevaplarının benzerinin sana yazılması için senin ellerinle onları hidayet etmesini dileriz. Ayrıca güzel bir şekilde ve yumuşak bir üslupla onları Allah'a davet etmeye ve hakka irşad etmeye ve onların eziyetlerine sabretmeye devam etmeni tavsiye ederiz. Zira rabbimiz Allah şöyle buyuruyor: (Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Yine Allah Te'âlâ, Lokman'ın oğluna şöyle nasihat ettiğini haber vermektedir: Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azim gerektiren işlerdir. Bu manayı ifade eden başka ayet ve hadisler vardır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: