Lakît kendisini evlatlık edinenin varisi olamaz

(12966) no'lu fetva: (Bölümün numarası 16; Page No. 10)  Soru : 1370 yılında babam çöldeki (Badiye) dağlardan bir dağın başında kundağa sarılıp üzeri taşla örülmüş bir bebek buldu. Babam bebeği alıp hayatını kurtardı. Anneme verdi. Annem bebeğin bakımını üstlenip onu yetiştirdi, emzikli bebeği olmadığı halde memesinden süt sağıp ona içirdi. Annemin sütü arttı ve bu şekilde bebeği iki yıl emzirdi. Bebek büyüdü ve babam ona (Ma'tuk/Azatlı) adını verdi. Çocuk bizimle birlikte büyüyüp yetişti. Bugün orduda yüzbaşı rütebesinde bir subaydır. Babam ve annem Allah'ın rahmetine kavuştular. Babam, bu çocuğun, Allah kendisine hidayet verirse, ailenin diğer fertleriyle birlikte varis olmasını vasiyet etti. Söz konusu kişinin bize ve aileye karşı davranışları gayet olumludur. Önce Allah'tan sonra zati âlinizden dileğimiz şudur: Sizden bu meseleyle ilgili fetva vermenizi, annemin iki yıl emzirdiği bu kişinin ailedeki kadınlarla ilişkisi, bunlardan herhangi birine mahrem olup olmadığı konusunda bizi aydınlatmanızı rica ediyoruz. Tekrar belirtelim ki söz konusu kişi bizim aramızda büyüdü, hatta kimlik ve iş sahibi oldu. Ricam, aramızdaki ilişki biçimi ve miras hakkında bizi bilgilendirmenizdir. Allah sizi korusun.


Cevap : Öncelikle büyüyünceye kadar lakîte yaptıkları yardım ve iyiliklerden dolayı anne ve baban takdir edilmelidirler (Bundan dolayı sevap alırlar).İkinci olarak: Mahrem kılan emme, iki yıl içinde beş kez ve daha fazla gerçekleşen emmedir. Eğer bebek annenden süt emmişse, onun ve kocasının süt oğlu, bütün çocuklarının da süt kardeşi olur. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Analarınız, kızlarınız, size haram kılındı. ...ilh. süt bacılarınız, Yine yüce Allah şöyle buyurmuştur: Emzirmeyi tamamlatmak isteyen (baba) için, anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in de şöyle buyurduğu sabittir: (Bölümün numarası 16; Page No. 11)  Süt emmek, doğumun haram kıldıklarını haram kılar. Hz. Aişe'den de (r.anh) şöyle dediği sabit olmuştur: Kur'ân'da indirilen âyetlerde "bilinen on defa emme (nikahı) haram kılar" hükmü vardı. Sonra bilinen beş emme ile bu nesh edildi. Durum bu hal üzere iken Resûlüllah (s.a.v.) vefat etti. Bir emme, bebeğin memeyi tutup süt emmesidir. Ondan sonra bırakır ve tekrar dönüp süt emerse, bu ikinci emme olur. ...ilh. Üçüncü olarak: Zikri geçen şahsın gerçek bir oğul olarak babanıza nispet edilmesi caiz değildir. (Bölümün numarası 16; Page No. 12) Dördüncü olarak: Bu kişi, gerçek varislerinden biri olmadığı için babanıza varis olamaz. Beşinci olarak: Eğer babanız bu kişiye mirasının üçtebirini veya daha azını vasiyet etmişse, bunda bir beis yoktur. Sizler de o şahısla iyi ve güzel ilişkilerinizi devam ettirip kendisine yardım yapabilirsiniz. Zira Allah iyilik yapanların ecrini zayi etmez. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine slaât ve selam etsin.


Tags: