Kurtuluşa eren grubun tamamı cennet ehli midir?

Üçüncü soru, (4360) no'lu fetvadan: Soru 3: Allah resulü'nün (s.a.v.) demiş olduğu: Benim ümmetim ise yetmiş üç fırkaya bölünecektir. hadisine göre bütün bu gruplar cehennemde ebedi kalmayıp cennete mi girecekler yoksa başka bir durum mu söz konusudur?.


Cevap 3: Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur: Yahudiler 71 fırkaya bölündü, Hıristiyanlar 72 fırkaya bölündü. Bu ümmet 73 fırkaya bölünecektir, biri hariç hepsi ateştedir. Onlar kim ya resulallah? dendi. "Bu gün benim ve ashabımın bulunduğu şey üzere olanlar" buyurdu. (Bölümün numarası 2; Page No. 233) Bu hadis kurtuluşa eren grubun, itikat, söz ve davranışlarla islam'a sımsıkı tutunan kimseler olduğunu göstermektedir. Her kim bu hal üzere vefat ederse o kimse kesinlikle cennetliktir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: