Kurtuluşa eren grubun özellikleri

Üçüncü soru, (6229) no'lu fetvadan: Soru 3: Kurtuluşa eren grubun özellikleriyle ilgili ne dersiniz, kimlerdir bunlar ve izledikleri yol nedir? Allah resulü'nün hadislerinde veya alimlerin sözleri arasında zikredilmişse bu kimselerin yaşadıkları yer neresidir?


Cevap 3: Kurtuluşa eren grup, Allah resulü'nün ve sahabesinin üzerinde olduğu yolda yürüyen kimselerdir. Bunu bizzat Hz. Peygamber açıklamıştır. Bu kimselerin izlediği yol ise; Kuran'a, sünnete ve bunlara eklenmiş olan diğer kaynaklara tabi olanlardır. Ve bu kimseler sadece bir memlekette değildirler.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: