Kurban edilebilecek koyun türü

(18417) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Ben kurban hakkında soru sormak istiyorum. Yaşadığım ülkede Hurri ve Savakni gibi koyun çeşitlerinin hepsi bulunmaktadır. Kurban bayramında bunlardan herhangi bir çeşit koyunu kesebilir miyim, yoksa kesilecek bir çeşit koyun mu vardır? Bana bilgi verin, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın


Cevap 2: Deve, sığır ve koyun cinsinden olan hayvanların hepsi kurban edilecek yaşa geldiklerinde, kesilmelerini engelleyecek kusur ve hastalıkları bulunmuyorsa, kurban edilebilirler. Bu konuda Hurri, Sevakni, Necidi veya başka bir çeşit arasında bir fark bulunmamaktadır. Ancak en faziletli olan türü en yaygın ve ücreti fazla olandır. Fakat koyun altı ayını doldurmadan kurban edilemez. Yine keçi bir yaşını, sığır iki yaşını, deve de beş yaşını doldurmadan kurbanlık olarak kesilemez.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: