Kurban bayramında kurban alıp, kestikten ve derisini yüzdükten sonra hayvanda iki tane apse olduğunu farkeden kişinin durumu

(19611) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: (Bölümün numarası 10; Page No. 418) Soru 2: Bir adam kurban bayramında kesmek için bir kurbanlık satın aldı. Kestikten ve derisini yüzdükten sonra hayvanda iki tane apse olduğu ortaya çıktı. Ama onlar her hangi bir şey ile yaralanmamış ve kanamamışlardı. Bu kişinin kurbanı geçerli midir, yoksa başka bir hayvanı kurban etmesi gerekir mi? Ayrıca bu kişi kurban kesme işlemine tamamen iştirak etmedi, sadece kesilirken izledi. Sonra işine döndü, tırnaklarını kesti, başını tıraş etti ve apseyi bilmiyordu. Bize bilgi veriniz, Allah sizi mükafatlandırsın.


Cevap 2: Bu hayvanda bulunan apse, bir hastalık çeşididir. Siz onu satın aldığınız esnada bilmiyordunuz. Ayrıca bu apse, onun sağlığına etki etmemektedir. Bu sebeplerle inşallah kurbanınız geçeri olmuştur. Ki bu hastalık onun kurban edilmesine engel olacak bir kusur değildir. Kurban edilmeyi engelleyen kusur, açıkça belli olan ve kurbanın etinin çoğunu bozacak cinsten olan apsedir. Nİtekim Bera b. Âzip (r.a.)'in Rasulullah (s.a.v.)'den naklettiği şu hadiste bu konu mevcuttur: Dört şey kurbanlıkta caiz değildir: 1) Açıkça belli olan körlük, 2) Açıkça belli olan hastalık, 3) Belli olan topallık, 4) İliği kurumuş derece de zayıflık. Hadisi Ebu Davud, ve Nesai rivayet etmiştir. Tirmizi ise onu ve benzerlerini nakletmiş, hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: