Kuran'a, hadise sövmek ve haram kazanç elde etmek

Kur'ân-ı kerîm ayetlerine ve Peygamberin sahih hadislerine küfretmek. (3255) no'lu fetva: Soru: Soru soran kimsenin babası Mısır'da, resmi işte çalışmakta, çalıştığı görevde rüşvet almakta,Kur'ân-ı kerîmin ayetlerine ve Peygamberin hadislerine sövmekte, huzurunda örtü ayetinden bahsedilince, " Bırakın bu taassubu" demektedir. Bununla beraber bazen camide bazen başka yerlerde namaz kılmakta, arada bir de namazlarını cem' etmektedir. Annesine gelince, o, namaz kılmamakta ama kız kardeşleri namazlarını kılmaktadırlar. Ve soru sahibi devam ediyor: Onlarla birlikte yaşamalımıyım? Babamın malından yemenin ve ihtiyaçlarımı ordan karşılamanın hükmü nedir? Bize fetva verirmisiniz?


Cevap: Kur'ân-ı kerîm ayetlerine ve sahih hadislere sövmek, kişiyi İslam'dan çıkaran bir küfür eylemidir. Namazı bilerek terk etmek te küfürdür. Rüşvet almak ise büyük günahlardandır. Yapman gereken ilk şey: Namazları vakti içerisinde kılması konusunda babana nasihat etmendir. Daha sonra, dilini genel olarak her türlü küfür sözlerinden, Kur'ân-ı kerîm'e ve hadise sövmekten alıkoyması, özellikle de örtü konusunu aşağılamaktan geri durması ve rüşveti terk etmesi konusunda ona öğütte bulunmandır. Şayet baban, yaptığın nasihatleri kabul ederse hamdolsun deriz. Kabul etmezse, ona nasihat etmeye ve iyilik yapmaya devam et, umulur ki Allah, senin sebebinle onlara hidayet eder. Ancak, dinine zarar verecek derecede onlarla birlikte olma, ama onlara sıkıntı verme ve dünyada onlara iyilikte bulun. Bununla beraber, Anne ve babanla iç içe yaşadıklarından dolayı fitneye düşmemeleri için kızkardeşlerine nasihat etmeye devam et.İkinci olarak: Babanın haram kazanç dışında elde ettiği başka bir birikimi yoksa o maldan yememelisin. Şayet, haram ve helal karışımından oluşan bir mala sahipse, alimlerin en sahih görüşlerine göre o maldan yemen caizdir. Ama bu maldan uzak durup el sürmezsen senin için daha hayırlıdır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: