Kuran'ı Kerim'i kafir ülkelere götürmek (taşımak)

(Bölümün numarası 4; Page No. 63)  Kur'ân-ı Kerîmin aşağılanan bir ülekeye taşınılması (2358) no'lu fetva: Soru: Kuran'ı Kerim'i (Mushaf'ı) Kafirlerin ülkelerine götürmek (taşımak) caiz midir?


Cevap: Müslüman bir kimsenin Kur'ân-ı Kerim'i (Mushaf'ı) kafirlerin ülkelerine götürmesi (taşıması) hususu, fıkıhçıların hükmüyle ilgili ihtilaf ettikleri meselelerindendir. Alimlerden bir grup buna cevaz verirken, diğer bir grup ise bunu yasaklamıştır. Çünkü Allah resulü (s.a.v.), Kur'ân-ı aşağılamaları, tahrif etmeleri ve hükümlerini değiştirmelerinden sakınma amacıyla, Mushaf'la beraber kafir ülkelere yolculuk yapılmasını yasaklamıştır. İmam Buhari ve Müslim 'in İbn-i Ömer (r.a.)'den rivayet ettikleri bir hadise göre: Allah resulü (s.a.v.) bir kimsenin, berbaerinde Kur'ân mushafı olduğu halde düşmen memleketine yolculuk yapmasını yasaklamıştır. Yine İmam Müslim 'in Abdullah b. Ömer (r.a.)'den rivayet ettiği bir hadiste Allah resulü'nden (s.a.v.) şu sözleri aktarmıştır: Allah resulü (s.a.v.) bir kimsenin, düşmanların ellerine geçmemesi için beraberinde Kur'ân mushafı olduğu halde düşman memleketine yolculuk yapmasını yasaklamıştır. Yine Abdullah b. Ömer Rasulullah'ın (s.a.v.) şöyle dediğini ifade etmiştir: Kur'ân (mushaf) ile birlikte yolculuk etmeyin. Çünkü düşmanın eline geçeceğinden emin olamıyorum. (Bölümün numarası 4; Page No. 64) Diğer bazı âlimlerde, Mushaf'ın küfür beldelerine, onlara dini tebliğ etme, delil ispat etme, ihtiyaç anlarında içerisinde var olan hükümleri anlama ve faydalanma gayesiyle götürmenin caiz olduğunu söylemektedirler. Ancak bu durum, müslümanların güç ve kuvvet sahibi oldukları veya kafirlerle müslümanlar arasında var olan anlaşma ve sözleşme dolayısıyla Kur'ân'ın korunması söz konusu ise ve bu antlaşma gereği Kur'ân-ı tebliğ etme, eğitimini yapma ve ondan istifade etme hususuna bağlıdır. Mushaf ile birlikte düşman memleketine yolcukluk yapılmasını yasaklayan hadisin sonunda belirtilen sebep, bu hususu teyit etmektedir. Bu son görüş tercih edilen görüştür. Çünkü bu görüşte maslahat var olduğu gibi, Allah resulünün sakındığı kötülük hususu da yoktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: