Kur'an'a ve Allah'tan başkasına yemin etmek

Yedinci soru (9688) numaralı fetvadan: Soru 7: Kur'an'a yemin etmek caiz mi, Allah'tan başkasına yemin etmek caiz mi ?


Cevap 7: Kur'an'a yemin etmek caizdir, zira Allah'ın kelamıdır. Kelam da Allah'ın bir sıfatıdır. Allah'tan başkasına yemin etmek ise, caiz değildir. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyor: Allah'tan başkasına yemin içen şirke düşer. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: