Kur'an-ı Kerîm'i okumanın hükmü

Kur'ân-ı kerîm'den uzaklaşmak. Üçüncü soru, (6561) no'lu fetvadan: Soru 3: Kur'ân okumanın hükmü nedir?. Vacip midir yoksa müstehap mıdır?. Bunun hükmünü sorduk. Çünkü bazı kimseler Kua'an okumanın vacip olmadığını, Kur'ân okunması ve okunmaması arasında bir fark olmadığını dile getirmektedirler. Şayet durum böyle olursa, çoğu kimse Kur'ân okumayı terkedecektir. Dolayısıyla Kur'ân okumanın ve Kur'ân'ı terketmenin hükmü nedir?.


Cevap3: Müslüman bir kimse hakkında meşru olan şey, Kur'ân'ı Kerim okumaya devam etmesi ve şu ayetin umum manasını imtisalen, gücü yettiği kadarıyla okuduğu Kur'ân'ı arttırmasıdır. (Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab'ı oku Ayet. Başka bir ayette: Rabbinin Kitab'ından sana vahyedileni oku. Ayet Allah'ın peygamberi için dediği şu sözlerden: Müslümanlardan olmakla emrolundum.(91) Bana Kur'ân okumam emredildi. ve Peygamber'in (s.a.v.) şu sözünden dolayı bunu yapması gereklidir: Kur’ân okuyunuz. Çünkü Kur'ân, kıyamet gününde okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Müslim Sahih'inde (senetleriyle birlikte rivayet) zikrettiği gibi, bir kimse Kur'ân'ı terketmekten ve müfessirlerin Kur'ân'ı terketmekle ilgili yaptıkları yorumlardaki ayrılık ve kesintinin her çeşidinden uzak durması gereklidir. İmam İbn Kesir (Allah ona rahmet etsin) tefsirinde şöyle demiştir: Allah (c.c.) elçisi ve peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) şöyle dediğini aktarmıştır: Peygamber der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'ân'ı büsbütün terkettiler. Çünkü müşrikler Kur'ân'a kulak vermiyorlar ve onu dinlemiyorlardı. Allah te'âlâ şöyle buyurmuştur: İnkâr edenler: Bu Kur'ân'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın. Umulur ki bastırırsınız, dediler. (Bölümün numarası 4; Page No. 102)  Ayet. Onlara Kur'ân ayetleri okunduğu zaman, Kur'ân'ı işitmemek için gürültü ve ses kirliliği yapıyorlardı. İşte bu hareket Kur'ân'ı terketmektir. Ona iman etmeyip onu tasdik etmemek, tefekkür etmeyip ayetlerini düşünmemek, Kur'ân'la amel etmemek, emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmamak, ondan vazgeçip onun yerine şiir, beste, şarkı, oyun, boş söz ve başka kaynaklı yollara girmek, işte bütün bunlar Kur'ân'ı terkedip ondan uzaklaşma anlamına gelmektedir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: