Kur'ânla tuvalete girmenin caiz olmaması

(4) Üzerinde Kur'ân bulunduğu halde tuvalete girmek İkinci soru,(2245) no'lu fetvadan: Soru 2: Birimiz cebinde Kur'ân taşıyor ve bazen onunla tuvalete girebiliyor. Bunun hükmü nedir? Bize bilgi verir misiniz?


Cevap 2: Kur'ân'ı cepte taşımak caizdir. Bir şahıs yanında Kur'ân olduğu halde tuvalete girmesi caiz değildir. Bilakis Allah'ın kitabına ta'zim ve saygı için Kur'ân'ı uygun bir yere koyması gerekir. Dışarıda bıraktığı zaman çalınma korkusundan dolayı onunla girmeye mecbur kalırsa, zaruretten dolayı girmesi caiz olur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: