Kur'ân yüce Allah'ın "O her şeyi yaratmıştır" sözü kamsamına girmez mi?

(18880) Sayılı fetva: Soru : Allah'a hamd olsun, bazı kitapları okuyup incelememden sonra öğrendim ki Kur'ân Allah'ın kelamıdır. Mutezile benzeri bazı fırkaların iddia ettikleri gibi mahluk değildir. Fakat konuyla ilgili güçlü bir şüphe ortaya atıldı ve buna nasıl cevap verileceğini bilemedim. İbnü'l-Kayyim'in bir kitabını okudum, anlamadım. Şüphe şudur: Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki: Allah her şeyin yaratıcısıdır. Kur'ân da şey sayılır. Buna göre diyorlar ki, Kur'ân da bu âyetin kapsamına girer. Siz değerli müftümden ricam, bize bu âyeti açıklamanızdır. Bu bidatçilere nasıl cevap verilir? Bizleri aydınlatırsanız seviniriz. Allah sizleri hayırla mükafatlandırsın. Bizi bilgilendirin. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap : Kur'ân-ı Kerim Allah her şeyin yaratıcısıdır. âyetinin kapsamına girmez. Çünkü Kur'ân Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı O'nun sıfatlarından bir sıfattır ve yaratılmamıştır. Zira sıfatlar mevsufa tabidirler. Allah, kelamı da dahil bütün sıfatlarıyla her şeyi yaratmıştır. Zatı dışında her şey yaratılmıştır. Nitekim şöyle buyurmuştur: Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur (Bölümün numarası 3; Page No. 19) Bu âyetinde yüce Allah emretme ile yaratmayı, aralarında farklılığı gerektiren bir atıf harfiyle birbirinden ayırmıştır. Emretme kelam ile olur. Nitekim yüce Allah buyurur ki: Bir şey yaratmak istediği zaman O'nun yaptığı "Ol" demekten ibarettir. Hemen oluverir. Bu açıklamayla dileriz içindeki şüphe, inşallah giderilmiştir.Başarı Allah'tandır! Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashabına salat ve selam olsun.Tags: