Kur'ân ve ezân okurken sesin güzelleştirilmesi

Okurken sesin güzelleştirilmesi. İkinci soru, (829) no'lu fetvadan: Soru 2: Kur'ân ve ezân okurken sesin güzelleştirilmesinin hükmü nedir?.


Cevap 2: Kur'ân ve ezânda sesin güzelleştirilmesi teğanni sınırına ulaşmazsa bu güzeldir. İbn Kayyim (Allah ona rahmet etsin) şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v.) ezân ve Kur'ân'da güzel sesi sever ve onu dinlerdi. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle dediği rivayet olunmuştur: Allah (c.c.) güzel sesli bir peygamberin, Kur'ân'ı güzel ve yüksek sesle okumasına izin verdiği kadar başka bir şeye izin vermiş değildir. Bu hadis müttefekun aleyhtir. Yine O (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kur'ân'ı seslerinizle güzelleştirin. (Bu hadisi Ahmed, Tirmizi hariç Sünen sahipleri, İbn Hıbban ve Hakim Bera'dan rivayet etmişlerdir. Hakim şunu ilave etmiştir: Güzel ses, Kur'ân'ın güzelliğini arttırır. Bazı âlimler şöyle demişlerdir: Kur'ân'ı teğanni ile okumanın manası, güzel okuması, onunla nağme yapması ve okurken sesini yükseltmesidir. Ebu Musa'nın peygamber'e (s.a.v.) dediği gibi: Okuyuşumu dinlediğinizi bilseydim okurken sizi hayrette bırakırdım. Kur'ân ve ezânın makam ve nağmeli olarak okunmasına gelince bu caiz değildir. İbn Kudame (Allah ona rahmet etsin) "el-Muğni" kitabında şöyle demiştir: Ebu Abdullah makamla okumayı mekruh görmüş ve bid'attır demiştir. Devamla şöyle demiştir: (Bölümün numarası 4; Page No. 38)  Ahmed'in sözü bu konuda ifrata hamledilmelidir. Çünkü harekeleri harflere dönüştürüyor ve uzatılmaması gereken yerlerde uzatıyor. .Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: