Kur'ân ve belli günlerle tevessül etmek

(Bölümün numarası 1; Page No. 519) Birinci soru, (6384) no'lu fetvadan: Soru 1: Bir kulun, Allah'ım! Arafat gününün hakkı için (vb.) sana dua ediyorum diyerek belli günlerle veya Kur'ân'la tevessül etmesi mümkün müdür?.


Cevap 1 Kur'ân'la tevessül yapmak caizdir. Çünkü Kur'ân hem lafız hem mana olarak Allah kelamıdır. Allah'ın kelamı Onun sıfatlarından bir sıfattır. Dolayısıyla Kur'ân'la tevessül etmek Allah'ın sıfatlarından birisiyle Allah'a tevessül etmektir. Bu da tevhid anlayışını yok etmez ve şirke sebep olan bir yol da değildir. Örnek olarak verdiği gün gibi günlerden herhangi bir günle tevessül etmek caiz değildir. Çünkü bu yaratılmış bir şeyle tevessüldür ve şirke götüren bir sebeptir. Çünkü bu da şer'î delillere aykırıdır. Tıpkı Resulullah (s.a.v.)'in şu sözünde olduğu gibi: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Bu hadisi Müslim Sahihinde rivayet etti. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: