Kur'ân okurken sesin güzelleştirilmesi

(Bölümün numarası 3; Page No. 76) (10530) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Allah'a hamdolsun, ben Kur'ân'ı güzel ve doğru bir şekilde okuyorum. Öyle ki, beni dinleyenler şöyle diyorlar. İlk defa bu kadar tatlı Kur'ân dinliyorum. Zira ben onun okuyuşunu ve tecvidini güzel yapıyorum. Bazen islami kasidelere benzer bir şekilde onu okuyorum. Zira o, bir Kur'ân kıraatıdır. O, hiçbir şekilde şarkıya benzemekle birlikte bu benim için caiz midir?


Cevap 3: Kişi için Kur'ân'la sesini güzelleştirmesi meşrudur. Yine kadın, yabancı erkekler işitmediği takdirde aynı şekildedir. Fakat şarkılara benzemese bile, kasidelerin okunduğu gibi onu okumak caiz değildir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: