Kur'ân okumanın sevabını Rasulullah (s.a.v.)'e hediye etmek

(Bölümün numarası 2; Page No. 187) (20321) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: İnsanlar Kur'ân okuduktan sonra şöyle söylüyorlar: "Allahım, bu okuduğumun sevabını Rasulullah (s.a.v.)'e ulaştır." bu ve bunun gibi sözler söylemek caiz midir?


Cevap 2: Bu bidattir, sünnette yeri yoktur. Selef-i Salihin'in de yaptığı bir şey değildir. Dolayısıyla caiz de olmaz. Çünkü Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. ve: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. yine şöyle buyurmuştur: İşlerin en kötüsü, sonradan türetilenlerdir, her uydurulan bid'attir, her bid'at sapıklıktır, her sapıklık ateştedir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: