Kur'ân okumak vacip mi müstehap mı?

(8844) no'lu fetva: Soru: Kur'ân okumak vacip mi müstehap mı? Kur'ân'ı terk etmenin hükmü nedir?. Haram mı mekruh mu?


Cevap: Öncelikle; Allah Kur'ân'ı inanılması, öğrenilmesi, tilavet edip okunması, üzerinde düşünülmesi ve amel edilmesi, hüküm olarak uygulanması ve hükmüne başvurulması, kalp hastalıkları ve rahatsızlıklarına şifa olması ve Allah te'âlâ'nın murad eylediği daha başka hikmetlerden ötürü indirilmiştir.İnsan Kur'ân'ı terk edip ona inanmayabilir, dinlemeyebilir, kulak vermeyebilir. İman edebilir ama Kur'ân'ı öğrenmeyebilir. Öğrenebilir ama okumaz. Okur ama üzerinde düşünmez. Üzerinde düşünebilir ama amel etmeyebilir. Yani helalini helal; haramını haram olarak bilmez; Kur'ân'ın hükmünü uygulamaz, hükmüne başvurmaz, kalbinde veya bedeninde mevcut hastalıklara karşı Kur'ân'dan şifa beklemez. Dolayısıyla insanın Kur'ân'ı terk etmesi, az önce de belirtildiği üzere, ona yüz çevirmesi oranındadır.Buna göre kulun, kendi nefsi hakkında Allah'a karşı takvalı olması, her türlü şekilde Kur'ân'dan yararlanmak için titizlik göstermesi gerekir. Kur'ân'ı terk etmek olarak nitelenebilecek fiiller oranında hayrı elden kaçırır. Kur'ân tilaveti meşrudur ve çok yapılması, her ay hatmedilmesi müstehabdır, ama vacip değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: