Kur'ân okumak mı yoksa tesbih, tehlil, istiğfar ve dua ile meşguliyet mi daha faziletlidir?

İkinci soru; (4963) no'lu fetvadan: Soru 2: Sabah ve akşam namazlarında ezanla ikâmet arasında Kur'ân okumak mı yoksa tesbih, tehlil, istiğfar ve dua ile meşgul olmak mı daha faziletlidir?. Bu konuda bilgi rica ediyorum.


Cevap 2: Kur'ân-ı Kerim okumak daha faziletlidir. Ancak sünnette zikredilen namazın bazı yerlerinde okunan tesbih, tahmid, tekbir ve tehlil gibi, başkasını tercih etmeyi gerektiren bir şey varsa bu istisnadır. Amelin meşruiyyetine delil bulunduğu için namazdan sonra okunanlar da bunun gibidir. Kaide şudur: Şeri olarak bir vakte yahut mekana tahsis edilen her zikir, bu konuda diğerine tercih edilir. Bilakis, bazı yerlerle Kur'ân okumak nehyedilmiş ve o yerlerde diğer zikirler belirlenmiştir. Ruku ve secdede yapılan tesbih gibi.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: