Kur'ân hatmini perşembe ve cumaya geciktirmek

(9328) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Bir kimse Kur'ân okumaya devam ediyorsa -Allah'ın muvaffakiyeti ile ve hamd onadır- çoğunlukla haftada bir ya da iki haftada bir hatmediyorsa, kısaca, salı veya çarşamba günü hatmini bitirse muavvizeteyn sûreleri üzerinde beklese, Fâtiha ve Bakara sûresine başlasa, Cuma gecesi geldiğinde akşam namazından sonra kaldığı yer olan Muavvizeteyn sûrelerinden okumaya başlasa ve hatmetse Allah rahmet dilerse hadiste ifade edildiği üzere sabaha kadar melekler salat okusunlar diye perşembe ve cuma arasında hatim duası okusa hatimi bitirse ve kaldığı yerden ikinci hatmine devam etse. (Bölümün numarası 4; Page No. 39) Özet olarak: Hatmi perşembe ve cumaya geciktirmek bid'at mıdır, hedeflenen ve elde etmek için çalışılan sevabı sağlamaz mı? Hatmi bitirdiğinde bitirdiği saattan itibaren veya bitirdiği günden itibaren mi diğer hatmine başlamalı, yoksa sabah mı, yoksa akşam mı daha faziletlidir, hangisi efdaldir. Hatmi bitirdiği andan itibaren ve aynı günden itibaren mi diğerine başlasın yoksa söylediğim gibi hatimi cumaya mı ertelesin, hangisi efdaldir? Hangisinin faziletli olduğu hususunda beni bilgilendirin, Allah size dünya ve ahiret iyiliği versin?


Cevap 6: Bu kimse için sünnet olan Kur'ân hatmini tamamlamasıdır, Muavvizeteyn sûrelerini cuma günü veya başka bir güne ertemez, bilakis ne zaman muavvizeteyn sûrelerine ulaşmışsa hatimi bitirir, sonra Allah'a hamd ve Peygamberine salat ve selamdan sonra selefi salihîne uyarak dua ederler, sonra döner ve fatihadan diğer hatime başlar. Böylece (devam eder.)Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: