Kur'ân ezberlemenin sebepleri

(7349) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Kur'ân ezberlememi nasıl muhafaza edebilirim?


Cevap 3 Kur'ân ezberlemek için bazı sebepler şunlardır: Bol bol tekrar yapmak, çokça üzerinde durmak, doğru sözlülük, dürüstlük, ihlas, ezberleme, anlama ve tedebbür (üzerinde dura dura düşünme) arzusu, Allah te'âlâ'ya yakarma ve bu konuda muvaffak olmak için ona dua etme ve bununla birlikte günahlardan uzak durmak ve geçmiş günahlardan ötürü Allah'a tevbe etmek.. Başarı Allah'tandır!Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.),âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: