Kur'ân dinlemek yerine haber dinlemek

Üçüncü soru, (99) no'lu fetvadan: Soru 3: Arabayla hareket halindeyken veya evde otururken, çoğu zaman okunan Kur'ân ayetlerini dinleriz. Ancak insan bazen, haber dinleme veya gazete okuma gibi durumlara ihtiyaç duyar. Bu arada, zikir yapma ve bu gibi şeyleri düzenli yapabilecek kadar zamana da sahip değildir. Bu durumda, haber dinlemek veya gazete okumak için Kur'ân ayetlerinin okunduğu radyoyu kapatmak, Allah'ın zikrinden yüz çevirmek anlamına gelir mi?. Bu gibi sorunların çözümü nasıldır?.


Cevap 3: Kur'ân radyosunu açmak yerine haber dinelek veya gazete okumakta bir sakınca yoktur. Çünkü herşeyin bir zamanı vardır. Kişi, diğer zamanlarda Kur'ân okumaya ve dinlemeye zaman ayırıyorsa, böyle bir hareket, Kur'an'dan yüz çevirme ve onu terketme anlamını içermez.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: