Kur'ân'dan bir sureyi terk etmek

(1349) no'lu fetva: Soru: Soru soran kişi, Kur'ân'ı, Fâtiha suresinden İsrâ suresine kadar okuyor gayet sağlıklı ve hiç bir rahatsızlığı yok. Kehf suresini okumaya başladığında rahatsızlanır ve bayılır yaklaşık yedi saata kadar kendine gelmiyor. Kendine geldiğinde Meryem suresinden okumaya başlar Nas suresine kadar hiç rahatsızlanmaz. Bundan dolayı üç yıldan beri Kehf suresini okumayı terk etmiştir. Bundan dolayı bir günahı varmı veya bu problemi nasıl çözer?


Cevap: Kur'ân Allah'ın kelamıdır. Onda hidayet, nur ve kalplerin şifası vardır. Kim ihlasla onu okursa Ayetlerini tefekkür ederse içindeki hükümlerle amel ederse Allah ona, dinde basiret ve yakinde güç verir. Ondan şeytanın hilelerini uzakalştırır. Peygamber efendimiz (a.s.v.) yatmadan önce şu üç sureyle Allah'a sığınırdı. De ki: O, Allah birdir. ve De ki: sabahın Rabbine sığınırım! ve De ki: insanların rabbine sığınırım! Bu sureleri üç sefer okurdu. Her bir okuyuştan sonra iki eline üfürüp yüzünü ve eli ulaştığı tüm vucudunu ovalardı. Kişi yatacağı zaman sabaha kadar şeytandan korunması için Ayetel-kürsi okumasını sünnet kılmıştır. Kafir liderlerden birisine akrep soktuğunda onun üzerine fâtiha suresini okuyan sahabenin yaptığını ikrar etmiştir. O kafirin şifası o okunan sureyle oldu. Genel olarak ümmetin Kur'ân'la muska yapmalarını ikrar etmiştir. Özetle Kur'ân hepsi hayırdır, bereket ve şifadır. Peygamber efendimiz (a.s.v.) buyurdurğu gibi hayır olan şey kötülüğü getirmez. İnsanın başına gelen musibet ondan kaynaklanmaktadır. Ya ihlaslı değil veya kötü okumasındadır. (Bölümün numarası 4; Page No. 255) Buna göre soran kişinin Kehf suresini okurdan bayılması veya rahatsızlanması ya kuruntudan ibarettir Allah'tan korkup kuruntuları terk etmek gerekir. Ya da gerçektir. Cinni şeytanların dokunmasıyladır.Taki Kur'ân okumasını veya belli bir suresini okumaktan vaz geçsin diye ona böyle musallat oluyor. Bunun üzerine kişi Kur'ân okumayı veya bir surenin okumasını terk ettiği zaman şeytan gayesine ulaşmış olur ve zafer elde etmiş olur. Bunun neticesinde Kur'ân okumayı terk eden kişi şeytan'a boyun eğmiş ve şeytanların kardeşi olmuş olur. Şeytanlardan kurtulmanın yolu samimiyetle Allah'a sığınmak ona ilticada bulunmaktır. Böyle yaptığında Allah onu korur şeytanlardan değil müttekinlerden olur. Allah (c.c.) böyle yatmamız için bizleri şu ayeti kerimede irşat etmektedir: Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.(200)Takvâya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda (Allah'ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen gerçeği görürler.(201)(Şeytanların) dostlarına gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler. Sonra da yakalarını bırakmazlar. Ey soru soran kişi, Kur'ân'ı okumaya başladığında şeytanın hilelerinden samimiyetle Allah'a sığınacaksın. Ona yakarıışta bulunacaksın. Başına gelen sıkıntıdan dolayı ne Kehf süresi ne de başka bir süreyi terk etme. Şeytanın vesveselerine muhalefet etmek onu sindirme ve ümitsiz bırakmak demektir. Allah seninle beraberdir. Muhakkak Allah iyilik yapan ve müttekinlerle beraberdir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: