Kur'ân'dan ayetleri ve Allah Te'âlâ'nın isimlerini yazıp boyuna takılması

(3206) no'lu fetva: Soru: Büyü yapanların, yani Kur'ân-ı Kerim ayetlerini ve Allah Te'âlâ'nın isimlerini yazıp, onu insanlara satan ve "seni bu korur" diyenlerin hükmü nedir?. Yahut özellikle memleketimizde, Afrika'da ve bazı Arap ülkelerinde, çocuk doğduğunda yahut hastalandığı zaman, bunu kağıda yazıp boynuna takan yahut "bu seni zeki ve akıllı yapar" diye öğrencilere verenlerin hükmü nedir?.


Cevap: Şifa umarak çocuklardan hasta olanlara, hayvanlara ve benzerelerine takılması için, yahut hastalıklardan yahut düşmanların tuzağından yahut nazar değmesi ve hasetten korunmak ümidiyle onlara takılması için, yahut zeki olma, çabuk ezberleme ve anlama ve benzeri bir şey umarak öğrencilere takılması için, Kur'ân'dan ve Allah'ın isimlerinden olmayan bir şeyin kağıtlara yahut başka bir şeye yazılması haramdır. Peygamber (s.a.v.) şu sözüyle bunu şirk olarak isimlendirmiştir: Boynuna muska takan muhakkak şirke düşmüştür. (Bölümün numarası 1; Page No. 318) Onun satılması, takılması ve bu kağıtlar için ödenen para haramdır. Onları doğruya iletmek ve haramlardan uzaklaştırmak için, idarecilerin onu yasaklamaları, bunu yapanları ve onlara gidenleri te'dip etmeleri, bunun, Resûlüllah'ın (s.a.v.) haram kıldığı muskalardan olduğunu beyan etmeleri gerekir.Kur'ândan ayetlein, Allah Te'âlâ'nın isimlerinin ve sahih zikir ve duaların yazılmasına gelince, bunda âlimler arasında ihtilaf vardır. Selef âlimlerinden bazıları bunu haram kılarken, bazıları da buna ruhsat vermiştir. Sahih olan, bunun caiz olmadığıdır. Zira muskaların takılmasını yasaklayan hadislerin manası umum ifade etmektedir . Kur'ân'dan olmayan muskaların takılmasına sebep olan yolun kapatılması ve Kur'ân ve Allah'ın isimlerini şanına uygun olamayan şeylerden korumak gerekir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: