Kur'ân'daki surelerin isimlendirilmesi

(Bölümün numarası 4; Page No. 14) Boş sayfa (Bölümün numarası 4; Page No. 15)  Kur'ân'ın toplanması ve tertibi. (Bölümün numarası 4; Page No. 16) (2376) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Kur'ân sûrelerini kim isimlendirdi, sûreleri isimlendiren Peygamber (s.a.v.) midir, yoksa nedir?


Cevap 2: Peygamber (s.a.v.)'in bütün sûreleri isimlendirdiğine delalet eden bir nas bilmiyoruz. Fakat bazı sahih hadislerde Bakara, Al-i İmran sureleri gibi bazı sûreleri isimlendirdiği rivayet edilmiştir. Diğer sûrelere gelince görünen o ki, isimlendirmelerini sahabeler (r.a) yapmışlardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: