Kur'ân ayetlerinin yazılı olduğu yaprak sayfalarının muhafaza edilmesinin gerekli oluşu

(9798) Numaralı fetva: Soru : Kağıt fabrikaları ve şirketlerinin çoğu yabancı ülkelerden ithal ettikleri kullanılmış kağıtların geri dönüşümünü sağlayarak onlardan yeni kağıtlar üretmektedirler. Gemilerle Kalkuta limanına indirilen kağıtlar, oradan fabrikaların depolarına taşınmaktadır. Bu kağıtlar arasında bazı Kur'ân-ı Kerim nüshaları ve hadis kitapları da bulunmuştur ki, bir kısmı istifade edilebilecek durumdadır. Ancak şirket ve fabrika sahipleri gayri müslimdirler. (Bölümün numarası 4; Page No. 79) Müslümanlar diyorlar ki: Bu dini kitaplarımıza karşı bir saygısızlıktır. Şirketlerin islam şeriatına göre kutsal sayılan kitaplarımıza saygısızlık yapmasına izin verilemez, diyorlar ve hükümetin bu malların ithalini engellemesi, limana ulaşanların da ülkeye sokulmasına izin vermemesi için baskı yapıyorlar. Kalpleri nefretle dolan Müslümanlar isteklerinin yerine getirilmesinde ısrarlılar. Hükümet kullanılmış kağıt ithalatını ya da limana ulaşmış malların ülkeye girişini yasaklamadı. Bu yüzden şirketler büyük zarar ediyorlar ve kağıt fabrikalarının kapılarına kilit vuruyorlar. Yine de Hindistan hükümeti dinlerine saygılı davranıp müslümanların kalplerini kazanmak istiyor, hiç bir tarafa dayatma yapmak istemiyor. Hükümet zatı âlinizden bu konuyla ilgili delilli ve hüccetli fetva istiyor ki, adalet ve insaf noktasında yalnış yapmasın. Bu meseleyle ilgili ayrıntılı cevabınızı, sayfa numaralarına işaret edilerek islam kaynaklarındaki delil ve hüccetleriyle birlikte yazmanızı istirham ediyoruz ki, müslüman halka ve âlimlerine yerini gösterebilelim.Bu tür kağıtlar ve kutsal kitaplar nerede imha edilmelidir?Müslümanların bu tür kitapları saygısızlık etmeden fabrika makinalarına koymaları, makinanın kimyevi maddelerle onların şekillerini değiştirerek pamuk haline getirmesi ve ondan sonra bunlardan yeni kağıtlar üretilmesi caiz midir? Şayet bu atık kağıtlar kabirlere ya da toprağın altına gömülürse, bunun şöyle bir sakıncası vardır: Çocuklar bunları kabirlerden alarak pazarda ikinci defa satıyorlar. Bunları göle ya da denize atacak olsak, aynı sakınca orada da vardır. Her iki durumla da ilgili poliste kayıtlı vakalar vardır. Bu konuda islam yasalarına göre nasıl davranmamız gerektiği hususunu, hükümetimizin adli makamlarına sunmamız için ayrıntılı olarak belirtirmenizi rica ediyoruz. Allah sizleri dünya ve ahirette büyük ecirle mükafatlandırsın. (Bölümün numarası 4; Page No. 80)


Cevap : Öncelikle: Belirtmek gerekir ki, üzerinde alemlerin Rabbinin kelamı Kur'ân-ı Kerim'in yazılı olduğu kağıtlar korunmalıdır. Bu tür kağıtlara saygısızlık yapılması ya da saygısızlığa maruz bırakılması haramdır.İkinci olarak: Gayri müslimlerin Kur'ân-ı Kerim'e dokunmalarına fırsat verilmesi caiz değildir.Üçüncü olarak: Müslümanların Kur'ân'a duydukları saygılarından dolayı onu başkalarının tahkir ve tezyifinden koruma düşüncesiyle kağıtlar üzerinde ve yıpranmış mushaflarda bulunan Kur'ân yazılarını yakarak ya da temiz toprağa gömerek imha etmeleri caizdir. İçinde Kur'ân âyeti bulunan kağıtların kullanılması meselesi, daha önce 26. dönem toplantısında Yüksek Alimler Konseyi Kuruluna arz edilmiş, kuruldan ittifakla, soru sahibinin anlatığı hususların men'ine dair karar çıkmıştı. Sayın Suudi Arabistan Krallığı hac ve umre bakanının sorusuna cevaben verilen fetvanın metni şöyledir: (1) Sizin de bildiğiniz gibi kullanılmış kağıtların ufalanarak yakılması sonra temiz bir mekana gömülmesi, Raşit halifelerden Osman b. Affan'ı (r.a.) örnek alarak yapılan güzel ve ilim ehlinin görüşlerine muvafık bir davranıştır. (2) Kurulumuz Ğadir'deki kağıt fabrikasının talebine onay verilmemesi görüşündedir. Çünkü içinde aziz ve celil olan Allah'ın kelamı bulunan kağıtların sağa sola savrulması ve bunlara gereken saygının gösterilmemesi sonucunu doğuracaktır. (Bölümün numarası 4; Page No. 81) Dördüncü olarak: Hadis kitapları ve içinde Allah'ın kelamından âyetler ve resulün bazı sözleri bulunan cüzlerin de korunması ve saygı görmesi gerekir. Bu da yine yakılarak ya da çocukların eline geçmeyecek şekilde uzak ve temiz bir yere gömülerek yapılmalıdır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: