Kur'ân'ın unutulasına karşı uyarı

(Bölümün numarası 4; Page No. 97)  Kur'ân'ın unutulması. (Bölümün numarası 4; Page No. 98) (5168) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Bir adam Kur'ân'dan beş cüz ezberlemiş ama sonra iş güç çokluğundan ötürü ezberlerini oldukça uzun süre tekrar edememiş ve nihayetinde ezberlediklerini unutmuş. Bununla ilgili hüküm nedir? Kişi bu nedenle günah işlemiş olur mu? Böyle kimseleri tehdit eden, cezaya maruz kalacaklarını bildiren hadisler var mı?


Cevap 6: Böyle bir kimseye nasihat edilmesi, teşvik edilmesi gerekir. Belki Kur'ân'ın tamamını yeniden öğrenir, tilavet eder, üzerinde düşünür ve gereğince amel işler. Ayrıca dünyayla meşgul olup dini meseleleri bir yana bırakmasının kötü akıbetinden ötürü uyarılması gerekir. Kur'ân'ı ezberleyip de sonra unutan kimse hakkındaki tehdit içerikli hadis zayıftır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: