Kur'ân'ın tercümesi o'nun tefsiridir

Dördüncü soru, (1997) no'lu fetvadan: Soru 4: Fansızcaya tercüme edilmiş bir Kur'ân tercümesini içeren bir kitabı Kur'ân-ı Kerim gibi korumak vacip midir? Başka bir dile tercüme edilmiş Kur'ân'ı okumak caiz midir?


Cevap 4: Tefsir olarak yapılan Kur'ân tercümesi, (Bölümün numarası 4; Page No. 165) ilim ehlinin icmasıyla Kur'ân olmadığı gibi, Kur'ân hükmünde de değildir. Dolayısıyla bu tercümenin namazda okunması caiz olmaz. Fatiha Suresinin tercümesi ve tefsiri ile fatiha dışındaki surelerin tercümesinin okunması da caiz değildir. Fatiha suresi gibi Allah'a ibadet hususunda okunması gereken surelerin Arapça olarak Kur'ân'dan ezberlenmesi gerekir. Fatiha suresini Arapça olarak ezberlememiş kimsenin bunu öğreninceye kadar namazlarını kılarken Allah'a hamd, tesbihat ve tehlil getirmesi gerekir.Aynı şekilde Kur'ân tercümesi ve tefsirinin ibadet olarak okunması da caiz olmaz. Ancak islamın ahkâmını öğrenmek için bu tercüme ve tefsirleri mutâla'a eder, öğrenir. Yine aynı şekilde islam ahkâmını öğrenmek için hadis kitaptarının tercümelerini mutâla'a eder. Akâ'id kitaplarından; kendisine sahabeden ve selef-i salihin akidesini ve Resulullah (s.a.v.)'in şahid olduğu diğer hayırlı zaman dilimlerini anlatan kitapları tercih eder. Arapça olarak inen kitap ve sünnet kaynaklarını iyi anlamak için gücü nisbetinde Arapçayı öğrenmeye çalışmalıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: