Kur'ân'ın tamamının veya bazı ayetlerinin yabancı bir dile tercüme edilmesi

(Bölümün numarası 4; Page No. 160) Boş sayfa (Bölümün numarası 4; Page No. 161)  Kur'ân Meâlilerinin tercümesi (Bölümün numarası 4; Page No. 162) (833) no'lu fetva: Soru: Kur'ân'ın veya bazı ayetlerinin yabancı bir dile ya da Arapça dışında bir dile, müslüman olmayan ülkelerde hakiki İslam davetini yaymak amacıyla tercüme edilmesi çalışmasında şeriata ve dine muhalif bir husus var mıdır?


Cevap: Kur'ân'ın veya bazı ayetlerinin tercüme edilmesi ve kastedilen tüm manalarının ifade edilebilmesi mümkün değildir. Kur'ân'ın veya bir kısmının harfiyyen tercümesi caiz değildir. Çünkü bu tür tercümede anlamın başka tarafa yönlendirilmesi, tahrif edilmesi söz konusudur. İnsanın bir veya daha fazla ayetin manasından anladığı şeyi ve Kur'ân'ın hükmlerinden, adabından anladıklarını, Kur'ân'dan anladıklarını yaymak ve insanları buna davet etmek üzere mesela: İngilizce, Fransızca veya Farsça tercüme etmesi ve ifade etmesi caizdir. Bu durum, Kur'ân'dan veya Kur'ân'ın bazı ayetlerinden kişinin anlamış olduklarını Arapça olarak tefsir etmesine benzer. Burada şöyle bir şart söz konusudur: Bunu yapacak olan kimsenin Kur'ân'ı tefsir etme ehliyetine sahip, hüküm ve adabı titizlikle anlama kudretine malik biri olmalıdır. Kur'ân'ı anlamaya yardımcı olacak vesilelerden yoksun, titiz bir şekilde Arapça veya Arapça dışında bir dille ifade etme kudreti bulunmayan birinin böyle bir işe kalkışması, Allah'ın Kitabı'nın anlamlarını tahrif edip de maksadını tersine çevirerek kasdı maruf iken münkere; (Bölümün numarası 4; Page No. 163) muradı iyilik iken kötülüğe dönüştürme endişesinden ötürü caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: