Kur'ân'ın mahluk (yaratılmış) olduğu İddiası

(Bölümün numarası 3; Page No. 14)  Kur'ân'ın mahluk (yaratılmış) olduğu İddiası (11864) Sayılı fetvanın birinci sorusu: Soru 1 : Bazı insanlar Kur'ân'ın mahluk olduğunu söylerken diğer bazıları da onun Allah'ın kelamı olduğunu söylüyorlar. Bunun temelinde iki müslüman alim arasında yaşanan bir polemik vardır. Biri, Kur'ân'ın mahluk olduğunu savunurken, diğeri Allah'tan gelen bir kelam olduğunu söylüyordu. Ben Kitabü'l-Hayde'de okuduklarımla ikna olmadım. Sizden bu konuya açıklık getirmenizi rica ediyorum.


Cevap 1 : Kur'ân, bütün harfleri ve manalarıyla Allah'ın kelamı olup yaratılmamıştır. Allah'tan gelmiş, yine Allah'a dönecektir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur: Şüphesiz bu, değerli bir Kur'ân'dır.(77)korunmuş bir kitapta(78)Ona ancak temizlenenler dokunabilir.(79)Âlemlerin Rabbinden indirilmiştir. Elif. Lâm. Mîm.(1)Bu Kitab'ın, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur. Muhakkak ki o (Kur'ân) âlemlerin Rabbinin indirmesidir.(192)(Resûlüm!) Onu Rûhu'l-emîn (Cebrail)...indirmiştir.(193)uyarıcılardan olasın diye,...senin kalbine ...(194)apaçık Arap diliyle, Ve eğer müşriklerden biri senden eman dilerse, Allah'ın kelâmını işitip dinleyinceye kadar ona eman ver. Bu kimselere Kur'an'ı Hz. Peygamber (s.a.v.) dinletecektir. (Bölümün numarası 3; Page No. 15)  Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: