Kur'ân'ın diğer kitaplara üstünlüğü

Üçüncü soru, (6793) no'lu fetvadan: Soru 3: Bazı âlimlerin şöyle dediğini işittim: Kur'ân mı yoksa Meryem oğlu İsa mı daha üstündür?


Cevap 3: Kur'ân Allah'ın kelâmıdır, yaratılmamıştır. İsa ise beşerdir, sonradan yaratılmıştır, Onu İmrân kızı Meryem dünyaya getirmiştir. Dolayısıyla Kur'ân daha üstündür. (faziletlidir)Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: