Kur'ân'ı, telefon bekleme sesi gibi bir araç olarak kullanmak

(Bölümün numarası 4; Page No. 84)  (5959) no'lu fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. . Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, Doktor Nizar b. Muhammed Futayh tarafından değerli genel başkan'a yöneltilen 10.05.1403 yılı ve 1007 sayılı soruda şöyle denilmiştir: (Özel Hastanemizde ileri teknolojiye sahip iç iletişim araçları mevcuttur. Bu araçlar sekretere, gelen görüşmeyi ihtiyaç halinde uzun veya kısa süreli kesip diğer bir görüşmeye gitme ve daha sonra tekrar ilk görüşmeye geri dönme imkanı sağlamaktadır. Görüşmenin kesildiği süre boyunca konuşmacı, kaydedilmiş uygun seslendirmeleri dinleyebilmektedir. Bizler de bu kesinti süresini dini yayınlarla doldurmak istiyoruz. Bu, Kur'ân'ı Kerim'den bir kesit olacağı gibi, hadisi şeriflerden bir alıntı da olabilir. Bazen de yapılan görüşmelerin kesintiye uğraması, dünyevi meseleler sebebiyle, konuşan kimsenin konumu ve durumu açısından ciddiyet ve alay konusu olmaya yüz tutmaktadır. Bu nedenle, bu boşluğu dini yayınlarla doldurmadan önce siz değerli hocamızın görüşlerine başvurmayı uygun bulduk.)


Komisyon soruyu aşağıdaki şekilde yanıtladı. (Bölümün numarası 4; Page No. 85) Öncelikle: Telefon konuşmasını kesmek veya bekletmek caiz değildir. Çünkü burada konuşmacıya sıkıntı verme durumu söz konusudur. Ancak, bunu gerektirecek bir olayın meydana gelmesi durumu değiştirir. Örneğin, konuşmacının verdiği rahatsızlığın, bağlantıyı kesmek suretiyle giderilmesi, zorunlu bir durumun ortaya çıkması veya bunu gerektiren başka bir durumun söz konusu olmasıdır. İkinci olarak: Kur'ân-ı Kerîm Allah'ın kelamıdır. Dolayısıyla onu korumak ve ona saygı göstermek gereklidir. Boş sözlerle ve tilavetinin önüne geçecek şaka ve mizahlarla karıştırmamak, onu bir teselli aracı veya boşluğu doldurmak amacıyla kullanmamak gereklidir. Tam aksine buradaki en öncelikli gaye ibadet niyetiyle, anlamını düşünerek Allah'a yakın olma ve tavsiyelerinden ders alma gayesiyle Kur'ân okunmalıdır. Yoksa Kur'ân, sadece boş vakitleri değerlendirme ve bir araç olarak kullanma amacıyla okunmaz. Allah resulü'nün (s.a.v.) hadislerini bir mizah ve şaka aracı olarak kullanmak ta böyledir. Dolayısıyla korunması, değer verilmesi ve layık olmayan durumlardan muhafaza edilmesi gerekli olduğu gibi, onu okumaktan asıl maksad, içerisinde var olan dini hükümleri anlamak ve gereği gibi amel etmektir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: