Kur'ân-ı Kerim tilavetinin bitiminden sonra "Yüce Allah doğru söyledi", demek

Üçüncü soru, (4310) no'lu fetvadan: Soru 3 Kur'ân-ı Kerim tilaveti bittikten sonra Yüce Allah doğru söyledi demenin hükmü nedir?


Cevap 3: Kişinin kendi kendine "Yüce Allah doğru söyledi" demesi doğrudur. Ancak Kur'ân tilavetinin sonunda devamlı olarak bunun söylenmesi bid'attır. Çünkü bildiğimize göre Peygamber (s.a.v.)'den ve Raşid halifelerden çok Kur'ân okumalarına rağmen böyle bir şey sadır olmadı. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur: (Bölümün numarası 4; Page No. 151) Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. bir rivayette (şöyle buyurmuştur): Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: