Kur'ân-ı Kerim okuduktan sonra "Sadakallahu'l-azim" demenin hükmü nedir?

(Bölümün numarası 2; Page No. 177)  Namazdaki kıraatta (sadak allahu'l azim) demenin hükmü (16025) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru: 2- Kur'ân-ı Kerim okuduktan sonra "Sadakallahu'l-azim" demek bidat midir? Yoksa bu işin sünnette yeri yok mudur?


Cevap: 2- Kıraatten sonra "Sadakallahu'l-azim" demenin aslı yoktur. Bunun sürekli olarak yapılması terkedilmesi gereken bir bidattir. Allah'ın resulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Başarı Allah'tandır. Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: