Kur'ân-ı kerim'in i'câzı

Kur'ân-ı kerim'in i'câzı Beşinci soru, (6193) no'lu fetvadan: Soru 5: Kur'an'ın peygamber'e (s.a.v.) indirilmesinde şüpheye düşenlere Allah Te'âlâ neyle meydan okudu?


Cevap 5: Allah Te'âlâ onlara, Kur'ân'ın bir benzerini, yahut on sure, yahut da bir sure getirmeleriyle meydan okudu. Onlar da bundan aciz kaldılar. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Andolsun, bu Kur'ân'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insü cin bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Yoksa, "Onu (Kur'ân'ı) kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: Eğer doğru iseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi (yardıma) çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş on sûre getirin. (Bölümün numarası 4; Page No. 13) Yine Allah Te'âlâ buyurmuştur: Yoksa, onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer sizler doğru iseniz Allah'tan başka, gücünüzün yettiklerini çağırın da (hep beraber) onun benzeri bir sûre getirin. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: