Kur'ân-ı Kerim öğretmesi için bir kimseye ücret vermek

Birinci soru, (4264) no'lu fetvadan: Soru 1: Bir kimsenin, belli bir ücret karşılığında bir hocadan Kur'ân öğrenmesi caiz midir?. Şunu da ifade etmek gerekir ki, hoca bu ücreti almaması durumunda bu kimseye Kur'ân'ı öğretmeyecektir.


Cevap 1: Evet alabilir. Alimlerden nakledilen iki görüşten en sahih olan'a göre bir kimsenin Kur'ân eğitimi karşılığında ücret alması caizdir. Rasulullah'ın (s.a.v.) şu sözündeki genel ifade bunun delilidir. Karşılığında ücret almayı hakettiğiniz en değerli şey Kur'ân'dır. Bu hadisi Buhârî rivayet etmiştir. Bunu caiz kılan diğer bir husus ta buna aşırı ihtiyaç duyulmasıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: