Kur'ân-ı Kerîm-i zikrin en faziletlisidir

(Bölümün numarası 4; Page No. 43) Dördüncü soru, (9414) no'lu fetvadan: Soru 4: Namaz kılanların çoğunluğunun, cuma namazından önce Kur'ân-ı Kerîm okuduklarını mülahaza etmekteyim. Bu daha mı faziletlidir? Bunun yerine nafile namaz kılmayı ve tesbih çekmeyi tercih edenlerin hükmü nedir?


Cevap 4: Kur'ân-ı Kerîm zikrin en faziletlisidir. Allah Te'âlâ onu okumayı, üzerinde düşünmeyi ve onunla amel etmeyi emretmiştir. Namaz kılan, başka bir namaz ve zikirle meşgul olursa bunda bir mahzur yoktur. Hepsi hayırlı işlerdendir. Fakat namaz kılanlar ve okuyanlar arasında, okuyanın sesini yükseltmemesi uygun olur, ta ki onlara karışıklık vermesin.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: