Kur'ân-ı Kerîm'i düşünerek, anlayarak okumak

(Bölümün numarası 26; Page No. 323) (18192) Numaralı fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Şeyh'in bana nasihati nedir? Allah onu korusun.


Cevap 5: Sana gizli ve açık günah işlemekten Allah’tan korkmanı, kitap ve sünnete sarılmanı, Kur’ân’ı Kerim’i düşünerek, anlayarak okumanı, güvenilir alimler aracılığıyla dinin hakkında ilim sahibi olmaya gayret etmeni, Allah’ın kitabına ve Peygamber (s.a.v.)’in sünneti üzerine bina edilmiş selefi salihinin kitaplarını okumanı tavsiye ediyorum. Mesela; Muhammed b. Abdü'l-Vehhab’ın (Kitabu’t-tevhid)’inin şerhleri olan (Fethu’l-mecid) ve (Teyessuril-azizil-hamid) adlı kitapları okuyabilirsin. Bidatlardan, evhamlardan, vesveselerden sakınmanı tavsiye ediyorum. Dinin ve dünyan için Allah’tan afiyet dilemeni tavsiye ediyorum. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: