Kur'ân-ı Kerîm'e saygı göstermek

(Bölümün numarası 3; Page No. 24)  Kur'ân-ı Kerîm'e saygı göstermek (21889) Sayılı fetva: Soru : Yüce Mushaf'a karşı görevimiz nedir? Ona saygı göstermenin hükmü nedir? Mescitte, mescit dışında ya da her durumda Mushaf'a doğru ayakları uzatmanın hükmü nedir? Bu hususların açıklamasını rica ediyoruz.


Cevap : Mushaf-ı Şerif'e gereken saygı gösterilmelidir. Mushaf'la tuvalete girmek, Mushaf'ı pis yerlere koymak, yatarken başının altına koyup yastık edinmek, ona karşı ayak uzatmak, Mushaf'tan bazı âyetleri pis yerlere yazmak ya da asmak, tahkir maksadıyla gazetelere yazmak, düşman topraklarına götürmek ya da kâfirlerin onu ele geçirmesine fırsat vermek gibi Mushaf'ı tahkir anlamı taşıyan her davranış haramdır. Mustaf nüshalarından biri yıpranırsa, yakılır ya da temiz bir yere gömülür. Başarı Allah'tandır! Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashabına salat ve selam olsun.


Tags: