Kur'ân-ı kerîm'e küfretmek ve sakal ile alay etmek

(5628) no'lu fetva: Soru: İslam'ın bu kimseler hakkında hükmü nedir? Bu kimseler kafir sayılır mı?1- Kur'ân-ı kerîm'e veya Kur'ân-ı kerîmin bir ayetine inanmayan kafir sayılır mı? (Bölümün numarası 2; Page No. 15)  2- Sadece aklına inanan insanın durumu nedir?3- Bir kişiye, açık saçık bir kızla çıktığı için İslam dininden çıktığını söyleyen kimseler var. Bunların durumu nedir?4- Benim falan tefsire ihtiyacım yoktur. diyen kimselerin durumu.5- Ailesiyle birlikte evinde cuma namazını kılan, hutbe okuyan ve bu şekilde cuma namazını eda ettiğini zanneden kişinin namazı sahih midir?6- Bir kimse, diğer bir kimseye; "Sakal uzatacağına neden yüzünde biten ve büyüyen tüyleri bırakmıyorsun" derse, bu kimse peygamberin sünnetiyle alay etmiş sayılır mı? Çünkü Peygamber (s.a.v.): Sakalınızı bırakın (uzatın) demiştir. 7- Bütün bunlara rağmen Allah'a dönüş yapmayan inatçı ve ısrarcı birisi, Allah'ın kitabı Kur'ân-ı kerîm'e ve peygamberin sünnetine aykırı hareket ettiği için kafir addedilir mi?


Cevap: Öncelikle, Kur'ân-ı kerîmin tümüne veya bir ayetine inanmayan ya da, İslam hukukuna değil de kendi aklına iman eden kimseye, bu hareketin kişiyi küfre götürdüğü anlatılır. Şayet, sarfettiği sözlerde ısrar etmeye devam ederse, bu kimse dinden çıkmış ve kafir olmuştur. Devlet lideri tarafından tövbe etmesi istenir, tövbe ederse kendisini ölümden korur. Eğer tövbe etmezse mürted olarak öldürülür. Çünkü, Kur'ân-ı kerîme iman etmek imanın bir rüknüdür. Bir ayetini inkar etmek bütün bir Kur'ân-ı inkar anlamına gelir, ikisi arasında hiçbir fark yoktur. Kişi, İslam'ın getirdiği yasaları reddeder de sadece aklın bilgisiyle yetinirse, Allah'ın kitabı Kur'ân-ı ve peygamberin sünnetini inkar etmiş olur. (Bölümün numarası 2; Page No. 16)  İkinci olarak: Açık saçık genç bir kızla çıkmak küfür değildir ama, fuhuşa götürücü bir araç olduğu için günah kapsamındadır. Fakat, cezbedici bu genç kızla çıkan kimseye nasihat edilmesi gereklidir. Umulur ki, Allah ona hidayet verir.Üçüncü olarak: Kur'ân-ı kerîmin tefsirleri birbirinden farklıdır, bir kısmını terketmek gerektiği gibi, "İbni Cerir Et- Taberi ve İbni Kesir" in tefsirleri gibi diğer bazı tefsirler ise Kur'ân-ı kerîmi anlama konusunda kendisine itimat edilen temel tefsir eserleri olarak kabul edilir. Ancak, zikrettiğin kişinin hangi tefsire ihtiyaç duymadığı noktasında bir netlik olmadığı için tam manasıyla cevap veremeyeceğiz.Dördüncü olarak: Cuma namazını evde ailesiyle birlikte cemaatle kılanlar, öğlen namazı olarak kaza ederler ve kıldıkları cuma namazı geçersizdir. Çünkü, erkekler için farz olan, cuma namazını Müslüman kardeşleriyle beraber Allah'ın evlerinde kılmalarıdır. Kadınlara cuma namazı farz değildir. Onların kılmaları gereken namaz öğlen namazıdır. Ancak erkeklerle beraber mescide giderlerse, kıldıkları cuma namazı öğle namazı yerine geçer.Beşinci olarak: Sakal bırakma konusuna gelince daha önce bir fetva vermiştik. Şöyle ki, Sakal kesmek haramdır. Dayanak olarak ta, İmam Ahmed, Buhari, Müslim ve diğer imamların Abdullah İbn-i Ömer'den (r.anhuma) rivayet ettikleri şu hadistir; Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; Müşriklere muhalefet edin.Bıyığınızı kısaltın, sakalınızı uzatın. Yine, İmam Ahmed, ve Müslim'in Ebu hureyre'den (r.a.) rivayet ettiği bir hadiste Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; Bıyığınızı kısaltın, sakalınızı uzatın. Mecusilere muhalefet edin. (Bölümün numarası 2; Page No. 17) Sakal kesme konusunda diretmek ve ısrarcı olmak büyük günahlardandır. Dolayısıyla sakalını kesen kimselere nasihat edilmesi ve yaptıkları bu fiilin kötü olduğu dile getirilmelidir. Bu işi yapan kimse önemli bir makamda ise yapılacak bu nasihatler daha bir önem arzeder. Örneğin sakalını kesen kişi, insanlara namaz kıldıran bir cami imamı ise ve kendisine nasihat edildiği halde nasihatlere uymazsa, fitneye sebebiyet vermemek kaydıyla bu kimsenin görevden alınması gereklidir. Görevden alınması mümkün değilse, güç yetirebilen kimselerin takva sahibi diğer imamların arkasında namaz kılmaları gereklidir. Fitneye sebebiyet vermediği takdirde yaptığı şeyi reddetme ve onu alıkoyma adına buna devam edilmelidir. Diğer imamların arkasında namaz kılma imkanı yoksa, cemaatin gayesini gerçekleştirme adına bu kimsenin arkasında namaz kılabilir. Şayet, diğer imamların arkasında namaz kılması durumunda fitneye sebep olacaksa, fitneyi defetme ve zararların en hafif olanını işleme adına bu kimsenin arkasında namaz kılabilir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: