Kur'ân'ı hatmedemeyen kimseye, hatim sevabı var mıdır?

(10569) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: İşittim ki, Kur'ân'ı hatmeden kimseye sevap vardır. Fakat bu sene derse çalışıyordum. İkindi vakti okuyor ve Kur'ân'ı hatmediyordum. Bu sene belirli sureler okudum. Bunlar, Kur'ân dersinde bize zorunlu olan sureler. Şu anda Kur'ân'ı hatmettiğim gibi sevap var mıdır? Ben Kur'ân'ı hatmetme yerine ikindi vakti mukarrar olanı okuyorum. (Bölümün numarası 3; Page No. 77)


Cevap 3: Kur'ân kıraatının fazileti büyüktür. İster onu hatmet isterse hatmetme. Fakat Allah indindeki sevabı, gece yahut gündüz okuduğun kadardır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: