Kuma çizgiler çizme ve benzeri şeylerle gaybı bildiğini iddia etmek bir nevi kehanettir

(Bölümün numarası 1; Page No. 585) Üçüncü soru (6899) no'lu fetvadan: Soru 3: Kuma çizgiler çizme yoluyla gaybı bildiğini iddia eden hocaya uyulur mu, uyulmaz mı? Yine bu hocayla tokalaşmak ve kestiğinden yemek caiz olur mu?


Cevap 3:Kuma çizgiler çizmek, kitap açmak (tefeül çekme) yıldızlara bakmak, cin çağırmak ve benzeri yollarla gaybı bildiğini iddia eden kahindir. Peygamber (s.a.v.)'den şöyle buyurduğu sahih olmuştur Kim bir kahine gider ve onu tasdik ederse, şüphesiz Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. (s.a.v.) Dolayısıyla, onun kestiğinden yemek, ona gidip gelmek, onunla oturmak ve tokalaşmak caiz olmaz. Fakat ona doğruyu göstermek, nasihat etmek, gaybı bilme iddiasının küfür olup kişiyi İslam dairesinden çıkardığını anlatmak gerekir. Umulur ki tevbe eder. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: