Korktuğu kimsenin şerrinden korunmak için Allah'tan başka peygamberler ve salihlere dua etmek

Soru 3: Bir müslüman, kelime-i şehadet getirir ve yanlış bir şey görür ve bu şey meydana geldiğinde kendisine bir zarar gelmemesini istediği zaman şöyle der: Ya Resûlallah yahut ya Şeyh Ahmet Ticani. (Bölümün numarası 1; Page No. 166) Bu söz, Allah'a şirk koşmak sayılır mı, yahut sahibine zararı olmayan sözler midir? Müslümanın, bu sözü söylemesi gerekir mi, müşriklerden sayılmaz ve ameli boşa gitmez mi? Allah'ın kitabından ve Resûlü'nün (s.a.v.) sünnedinden delil getirerek, yazılı olarak bize fetva vermenizi rica ediyoruz.


Cevap 3: Her şeyi muhafaza eden ve bilen sadece Allah Te'âlâ'dır. Herhangi bir yanlışlık yaptığı zaman kendisine bir zarar gelmemesini isteyen, kendisine yahut ailesinden ve akrabasından birine bir bela gelmesinden korkan kimse, her durumda herşeyin mülkü elinde olan ve gizliyi ve gizlinin gizlisini de bilen Allah'a sığınmalıdır. Sürçmesi anında, uykusunda ve uyanıkken ve her durumda, beladan onu muhafaza etmesi için, kötülüğü ve darlık ve sıkıntı anında ona isabet eden herşeyi ondan uzaklaştırmak için, ihtiyacını O'na arzedip, yalvararak ve gizlice O'na dua etmelidir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Yine şöyle buyurmuştur: Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Yine şöyle buyurmuştur: Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. (Bölümün numarası 1; Page No. 167) Kendisine yahut aile ve akrabasına gelmesinden korktuğu bir şerden muhafaza etmesi için, şeytanın onu hevasına uydurduğu ve Allah'a dua etmekten uzaklaştırıp enbiya, diğer salihler yahut cin ve şeytanlara dua etmeye sevkettiği kimse, Allah'la birlikte faydasını beklediği, kötülüğünden korktuğu ve arzu ve ihtiyaçlarının gerçekleşmesi için kendisine dayandığı başka bir ilaha ortak koşmuş olur ve varacağı yer cehennemdir ve varılacak yer olarak ne kötü yerdir. Bununla birlikte onlar, ondan bir zararı gideremezler, onun bir ihtiyacını yerine getiremezler veyahut bir amacını gerçekleştiremezler. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: (Müşriklere) de ki: Allah'tan başka tanrı saydığınız şeyleri çağırın! Onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahiptirler. Onların buralarda hiçbir ortaklığı yoktur, Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur.(22)Allah'ın huzurunda, kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet onların yüreklerinden korku giderilince: Rabbiniz ne buyurdu? derler. Onlar da: Hak olanı buyurdu, derler. O, yücedir, büyüktür. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: (Resûlüm!) De ki: Allah'ı bırakıp da (ilâh olduğunu) ileri sürdüklerinize yalvarın. Ne var ki onlar, sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir, ne de değiştirebilirler." Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: (Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: