Komşuyla konuşmamak

5218 Nomaralı fetva: Soru : Benim bir komşum var, onunla beraber Allah'ın razı olmayacağı bir iş için gitmemi istiyor, bunu kabul etmeyince de bana kızıyor, ve bana dedi ki: ne sen benimle konuş ne de ben seninle konuşayım, onunla konuşmamamda bana günah var mı? Bu konuda bana fetva vermenizi rica ediyorum. (Bölümün numarası 26; Page No. 103)


Cevap : Durum dediğiniz gibiyse size herhangi bir günah yoktur. Ancak 3 günden fazla konuşmayı terk edemezsiniz. Peygamberimizden sabit olan hadise dayanarak onunla karşılaştığında selamla başlaman en uygun olandır: Bir müslümanın, din kardeşini üç gün üç geceden fazla terkedip küs durması helâl değildir: İki müslüman karşılaşırlar biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selâm verendir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: