Kocam vefat etmiş, benden başka varisi yoktur. Ben kocamın terikesini ve ondan bana miras olarak geçen malımı vasiyet etmek istiyorum..

(20985) Numaralı fetva: Soru: Kocam vefat etmiş, benden başka varisi yoktur. Ben kocamın terikesini ve ondan bana miras olarak geçen malımı vasiyet etmek istiyorum. Bunun hükmü nedir?


Cevap: Kocanın bıraktığı malın sadece dörtte biri (1/4) miras payı olarak sana düşüyor. Dörtte birden arta kalanı asabelerin hakkıdır. Asabe yoksa bu kalan mal için Şer'î Mahkeme karar verir. Sen de kendi malının sadece üçte birini (1/3) ve ondan daha azını vasiyet edebilirsin. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: