Koca, hanımının hac nafakasını ödemek zorunda mıdır?

(10701) no'lu fetvanın dördüncü ve yedinci soruları: Soru 4: Kocası zengin olduğu halde hanım hac nafakasına malik değildir. O, dini olarak eşinin hac nafakasını ödemek zorunda mıdır?


Cevap 4: Koca, dinen onun hac nafakasından sorumlu değildir. Ancak bu, iyilik babındandır. O kadın, hac nafakasından aciz olduğu için hacla sorumlu tutulmaz. Soru 7: Ben Mısır vatandaşıyım, iki çocuk ve bir eşten oluşan aile reisiyim. Benim Mısır'daki maaşım, hayatın zaruri ihtiyaçlarına ancak yetiyor. Benim başka bir gelirim de yok. Körfez ülkelerinden birinde 4 sene çalıştım. Bir miktar mal biriktirdim ve hayatın çeşitli zorluklarını karşılamada bana yardım edecek bir gelir olması için onu İslam Bankasına yatırdım. Zira maaş ve bu gelir, bana ve aileme normal bir şekilde yetiyor. Ben, bu meblağdan hac nafakasını kesmekle mükellef miyim? Ben bu şartlar altında hacla mükellef miyim? Zira ben bankadaki hesabımdan hac nafakası meblağını kestiğim zaman, aylık gelirimi etkiler ve maddi olarak beni sıkıntıya sokar. (Bölümün numarası 11; Page No. 36)  Sayın hocam, bana neyi tavsiye edersiniz? Allah sizi her türlü hayırla mükafatlandırsın. Cevap 7: Durumun anlattığın gibi ise, şer'i istitaat bulunmadığı için, sen hacla mükellef değilsin. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Yine şöyle buyurmuştur: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Yine şöyle buyurmuştur: Din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: