Koşmanın sıfatı

(Bölümün numarası 3; Page No. 195)  Koşmanın sıfatı (Bölümün numarası 3; Page No. 196) (6932) Numaralı fetva: Soru: Allah'ın koşma sıfatı var mıdır?


Cevap: Evet, kudsi bir hadisi şerifte de geçtiği üzere Allah'ın koşma sıfatı vardır. O kudsi hadiste Allah Te'âlâ buyurmaktadır ki: Kul bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Hadisi, Buhari ve Müslim rivayet etti. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: