Kitapları vakfetmenin hükmü

(20807) Numaralı fetva: Soru 1: Kütüphanede "Allah için vakıfıtır, Hediye edilir satılmaz, Hayır kurumunun dağıtımıdır, Hükümet yönetimi dağıtımıdır. Falancanın falancaya hediyesidir. Hükümet yönetimi hediyesidir. Hükümet Yönetimi Dağıtım Bölümü" gibi yazıların olduğu kitaplar bana gelmektedir. Bu yazıların yazılı olduğu kitapları kendime ya da başkasına bu yazıların olduğunu söylemeden ona almam caiz midir? Yoksa bu yazıların yazıldığını ona söylemem mi gerekiyor? Almakta serbestsek okumak için kendi şahsım için alabilir miyim? Yoksa bunları ihtiyaç sahiplerine mi vermem gerekiyor? Bunun detaylı bir şekilde açıklanmasını rica ediyorum. (Bölümün numarası 11; Page No. 284)


Cevap 1: Şayet kitaplar, vakıftan yararlanacaklara vakfedildiğini ifade eden yazılar taşıyorsa, Örneğin: "Allah için vakıftır, hediye edilir satılamaz. Hayır kurumunun dağıtımıdır". gibi yazılar varsa bu kitaplar satılamaz ve satın alınamaz. Bu kitaplar hediye ya da dağıtmayı ifade eden yazılar taşıyorsa bu vakıf değildir. Bunun satılması ve satın alınmasında bir beis yoktur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: