Kitabi'nin tekfirinin caiz olması

İkinci soru, (4319) no'lu fetvadan: Soru 2: Hıristiyanı kafir diye çağırman caiz midir?


Cevap 2: Evet, Yahudi ve Hıristiyanı kafir diye isimlendirmemiz, zikretmemiz ve hükmetmemiz caizdir. Zira Allah, onları bununla isimlendirmiş ve onlar üzerine bu şekilde hükmektmiştir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkarcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi. Burada ehl-i kitaptan maksat, yahudi ve hıristiyanlardır. Yine şöyle buyurmuştur: Andolsun ki "Allah, kesinlikle Meryem oğlu Mesîh'tir" diyenler kafir olmuşlardır. Ayeti oku. Yine şöyle buyurmuştur: Andolsun "Allah, üçün üçüncüsüdür" diyenler de kafir olmuşlardır. Ayeti oku. Onların küfürle hükmolunduklarına dair başka Kur'ân'î ve peygamberî naslar vardır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimizi Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selâm etsin.


Tags: