Kim muska takarsa, Allah işini tamamlamasın. Kim nazarlık takarsa, Allah ona huzur ve rahat vermesin

(Bölümün numarası 1; Page No. 322) Yedinci soru, (5006) no'lu fetvadan: Soru 7: Hasta bir insan bir fakih'e gitti, onun için kağıda başka değil, sadece Kur'ân'dan bir şey yazdı ve sonra şöyle dedi: Eve döndüğün zaman Kur'ân'dan yazılan her bir kelimenin üzerine bir çivi çak. Mesela: Elif. Lâm. Mîm.(1)O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. "Elif" harfine bazı kelimeler okur sonra bir çivi çakar, sonra "lam" aynı şekilde, sonra "mim" aynı şekilde... bitinceye kadar devam eder. Sonra bu kağıdı on veya on beş gün süreyle saklar. Bu, Allah'a şirk koşma ve muska sayılır mı? Bu caiz midir?.


Cevap 7: Bu amel caiz değildir. Çünkü bu, Peygamber'in (s.a.v.) yasakladığı muskalardandır. Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim temime (muska, nazarlık, tılsım) takarsa, Allah işini tamamlamasın. Kim nazarlık takarsa, Allah ona huzur ve rahat vermesin. Başka bir rivayette şöyle buyurmuştur: Boynuna muska takan şirke düşer. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: