Kim kahine gider ve onun söylediğini tasdik ederse küfre gitmiş olur

Birinci ve dördüncü soru (4393) no'lu fetvadan: Soru 1: Bir müslümanın insanlardan birisine gidip hastalığı ile ilgili bilgi sorması ve sorduğu kişinin de ona sihir yapıldığını haber vermesi, sonra hastanın o kişiden bu sihiri çözmesini istemesi, bunun üzerine içinde su olan bir kabın üzerinde başına kurşun dökmesi, sonra filancanın kendisine sihir yaptığını haber vermesi caiz midir. Bir hanımın, oğlunun evleneceği kimseyi (kahine) sorması veya oğlunun hanımının kendilerini sevip sevmediğini (kendilerine düşman olup olmadığını) sorması caiz midir?


Cevap 1 : Müslüman bir kimsenin hastalığını teşhis etmesi ve tıp biliminde bildiği kadarıyla dinen haram olmayan uygun ilaçlarla tedavi etmesi için iç hastalıkları, cerrahiye, psikayatri v.b. gibi uzman bir doktora gitmesi caizdir. Çünkü bu durum doğal sebeblere sarılmaktır. Ve Allah teala, hastalığı yarattı, ilacını (şifasını) da yarattı, bunu bilen bildi bilmeyen bilmedi. (Bir müslümanın) gaybı bildiklerini iddia eden kahinlere hastalığını bilsinler diye gitmesi caiz değildir. Ve onların söylediklerini tasdik etmesi caiz değildir. Çünkü onlar gaybı bilmeden konuşuyorlar ya da istekleri hususunda yardım istemek için cin çağırıyorlar. Ve bunların işleri (hep) yalan, cinlerden yardım istemek ise en büyük şirktir. Peygamber (s.a.v) buyurdu ki: kim kahine (falcı) gitse ve ondan birşey sorsa kırk gece namazı kabul olmaz. Bu hadisi Müslim rivayet etti. Sünenlerde rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) buyurdu ki: kim kahine giderse ve onu tasdik ederse mutlaka muhammede inzal edileni inkar etmiştir. (s.a.v.) Bu hadisi Bezzar iyi bir isnad ile rivayet etti. O kimsenin, başına kurşun dökülmesi vesaire gibi ilaç olduğunu iddia ettikleri şeylere boyun eğmesi caiz değildir.Çünkü bu kehanettir. Ve buna rıza göstermesi onların kehanette bulunmalarına ve cinlerin şeytanlarından yardım istemelerine yardım etmesi anlamına gelir. Aynı şekilde bir kimsenin oğlunun evleneceği kızı kahinlere sorması ya da eşler arasında ne olduğunu veya aileleri arasındaki muhabbeti, düşmanlığı, uygunluğu veya ayrılığı sorması da caiz değildir.Çünkü bu (bilgiler) Allah (c.c) dan başka kimsenin bilmediği gaybi (bilgilerdir.) Başarı Allah'tandır!Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.),âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: